Szybkie pożyczki

szybka odpowiedź

Również z gorszymi bazami

  • od 1.000 zł do 20.000 zł
  • od 90 dni do 48 miesięcy
  • na oświadczenie
  • elastyczna ocena zdolności
  • masz zły BIK? Możesz próbować
  • 100% online - teren całego kraju


RRSO wynosi 57,8 %

Potrzebujesz gotówki?

Wyślij szybkie zgłoszenie

Łatwo

Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz

Szybko

W kilka minut otrzymasz propozycje
pożyczek

Uczciwie

Sam decydujesz,
którą pożyczkę wybierzesz

Opinie

Jacek, 23 lata

Gliwice

Kasę otrzymałem bardzo szybko. Cóż więcej dodać ?

Potrzebowałam szybko pieniędzy na studia. Otrzymałam je tego samego dnia.

Lublin

Magda, 27 lata

Przykład pożyczki:

Przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 57,8 %, całkowita kwota pożyczki wynosi 5000 zł., czas obowiązywania umowy 48 miesięcy, spłata w 48 ratach miesięcznych po 230,99 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 10% rocznie. Całkowity koszt pożyczki wynosi 6087,36 zł w tym: prowizja 5000,16 zł oraz odsetki 1087,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 11087,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.09.2017 roku na reprezentatywnym przykładzie dla pożyczki ratalnej. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Proponowanym pożyczkodawcą jest SuperGrosz Sp. z o. o.Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez SuperGrosz Sp. z o. o. wynosi 61 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1440 dni. Maksymalne RRSO wynosi 811,05%


Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zanim zaciągniemy pożyczkę lub kredyt należy rozważyć kilka istotnych aspektów. Pożyczka powinna być przeznaczona na cel, którego nie możemy sfinansować własnymi środkami. Wysokość pożyczki powinna być dostosowana do naszych finansowych możliwości. Pożyczki nie możemy traktować jako regularnego wsparcia budżetu domowego, ponieważ pożyczanie w takim celu może skończyć się wpadnięciem w spiralę długów. Pożyczka to zobowiązanie, które wpływa na całą rodzinę. Członkowie rodziny powinien wiedzieć w jakim celu została zaciągnięta oraz kiedy i na jakich warunkach zostanie spłacona. Każdą pożyczkę należy spłacić wraz z określonymi w umowie kosztami (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).


Opóźnienia w spłacie – konsekwencje.

W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, pożyczający musi liczyć się z dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalnoprawnej. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca ma prawo naliczać dodatkowe opłaty wynikające z: konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo pożyczkobiorca musi liczyć się z możliwością zgłoszenia opóźnień w spłacie do bazy dłużników. Zgłoszenie takie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu w przyszłości.


Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorca może wnioskować o wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Zazwyczaj wydłużenie tego okresu wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty należy złożyć przed upływem terminu spłaty zobowiązania.


Konsekwencje braku płatności

Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca ma prawo podjąć działania zmierzające do odzyskania kwoty pożyczki wraz z dodatkowymi kosztami. Jedną z możliwości jest przekazanie pożyczki do windykacji.


Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Szybkie pożyczki gotówkowe (tzw. pożyczki pozabankowe) udzielane są na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). W takiej sytuacji klientom przedstawiane są formularz informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.


RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy. Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w każdym przypadku, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert pożyczkowych. Zaciągając szybką pożyczkę należy się liczyć z następującymi kosztami: opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), kosztami windykacji (upomnienia, monity).


Zawsze przed podjęciem decyzji o pożyczce lub kredycie zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami produktów u doradcy banku lub firmy udzielającej pożyczki, na stronach internetowych Banków lub w ich Oddziałach.

TwojaPozyczka nie jest pożyczkodawcą i nie udziela pożyczek z własnych środków. Serwis TwojaPozyczka agreguje i przedstawia wybrane produkty dostępne na rynku


Strona jest połączona z zautomatyzowanym systemem, będącym wyszukiwarką usług finansowych. System przetwarza zgłoszenia od klientów zainteresowanych usługami kredytowymi firm trzecich. Sam nie dostarcza przy tym, żadnych usług finansowych, a jedynie służy do łączenia ze sobą zainteresowanych stron. System nie jest odpowiedzialny za żadne decyzje które możesz podjąć na podstawie zawartości strony.


Administratorem danych osobowych jest Digital Finance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygfryda Kupki 1, 41-800 Zabrze. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Digital Finance Sp. z o.o.. W razie wyrażenie zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem propozycji pożyczek oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Baza danych klientów jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul, zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności


Kontakt.

W razie chęci nawiązania kontaktu, zapytania kierować można na adres mailowy biuro@TeleGotowka.pl

Digital Finance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygfryda Kupki 1, 41-800 Zabrze.